Các giải pháp được thiết kế riêng

Peterson cung cấp một loạt các giải pháp khác nhau để hỗ trợ khách hàng về các chương trình bền vững của doanh nghiệp.

Một vài dự án chúng tôi đã hỗ trợ gồm:

  • Hỗ trợ một công ty trong việc cơ cấu bộ phận nông nghiệp trong chuỗi cung ứng của công ty đó trở nên bền vững hơn. Chúng tôi đã đo dấu chân cacbon và tư vấn về cách giảm khí thải nhà kính. Việc giảm khí thải cacbon cũng đã mang lại lợi ích kinh tế.

  • Chúng tôi đã phát triển một công cụ quản lý chuỗi cung ứng để cân bằng sự đảm bảo của quản lý cung ứng, bền vững và chất lượng cho một công ty đã niêm yết chứng khoán khác. Bằng cách làm hài hòa các quy trình khác nhau trong công ty mà chúng tôi đã góp phần làm cho việc thu mua của doanh nghiệp trở nên hiệu quả và mạnh mẽ hơn.

  • Chúng tôi đã thiết kế một giao thức xác minh yêu cầu về tính bền vững liên quan đến sinh khối gỗ cho các nhà chức trách Hà Lan.

  • Chúng tôi đã hỗ trợ một chủ sở hữu tiêu chuẩn trong việc làm cho tiêu chuẩn của họ phù hợp với những yêu cầu của Chỉ thị năng lượng tái tạo (RED - Renewable Energy Directive) của EU. Việc tuân thủ RED là rất quan trọng cho mục đích kinh doanh các sản phẩm đặc trưng trong phạm vi EU.

  • Chúng tôi đã giúp các công ty và cơ quan tài chính tiến hành các quy trình rà soát đặc biệt của họ, từ việc tuân thủ đạo đức xã hội và xác định năng suất trong lĩnh vực nông nghiệp đến xác nhận tỷ lệ đầu vào/đầu ra trong chế biến nông nghiệp.

  • Chúng tôi đã thông qua quy trình chứng nhận trên nền CNTT hiện có để phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong việc xử lý số lượng lớn giấy chứng nhận giao dịch. Việc cải thiện quy trình này giúp tiết kiệm thời gian đáng kể. 
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy