Kiểm soát côn trùng gây hại

Sự tin cậy về cung cấp các dịch vụ Pest Control (Kiểm soát côn trùng gây hại), một vấn đề quan trọng trong từng bước của chuỗi cung ứng, dựa trên kiến thức bao quát của chúng tôi về đảm bảo chất lượng, quản lý rủi ro dự án và kiểm soát mối nguy hại. Kiến thức này được đóng gói theo tên nhãn hiệu Pest Control và được cung cấp cho các khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới. 

Chúng tôi tin rằng Integrated Pest Management (IPM - Quản lý vật gây hại tích hợp) sẽ là phương pháp tiếp cận cơ bản cho bất kỳ công ty nào làm việc trong hoặc tiệm cận các chuỗi cung ứng hàng hóa và đặc biệt là khi đối phó với an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Các chương trình IPM của chúng tôi xác định các vấn đề kiểm soát vật gây hại tiềm ẩn, cũng như giải quyết bất kỳ vấn đề nào đã tồn tại. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi dựa trên việc thi hành thực tế, phòng ngừa và chữa bệnh và đạt được kiểm soát vật gây hại hiệu quả trong mọi tình trạng môi trường. 
 
Các biện pháp kiểm soát rủi ro là nền tảng cho các công ty hiện đại và được tổ chức tốt và có thể thay đổi khác nhau theo mỗi tình huống. Chúng tôi có thể thiết kế và thực hiện các hệ thống phòng ngừa và phát hiện sớm, đồng thời chúng tôi có thể xử lý các thiết bị và hàng hóa đặc thù bằng phương pháp xử lý nhiệt và/hoặc khí có kiểm soát và truyền thống hơn là bằng PH3 - Phosphine. Peterson Pest Control đang dẫn đầu về giám sát trực tiếp tất cả các kỹ thuật xử lý nói trên

Đội ngũ kỹ thuật viên kiểm soát vật gây hại cực kỳ chuyên nghiệp toàn cầu của chúng tôi rất tận tâm trong việc cung cấp cho bạn dịch vụ được nêu ra trong chính sách của chúng tôi; để trở thành một nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát vật gây hại có uy tín tốt, chất lượng cao, độc lập và đáng tin cậy tập trung vào sự đảm bảo chất lượng, quản lý rủi ro dự án và kiểm soát mối nguy hại.
 
 
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy