Dệt may

Ngành dệt may đang là tâm điểm chú ý trong nhiều năm về những vấn đề đã nêu bật tình trạng thiếu quy định và thiết lập tiêu chuẩn định trong lĩnh vực. 

Nhiều năm qua, nhận thức của công chúng và yêu cầu về khả năng truy xuất ngày càng tăng và yêu cầu sản phẩm bền vững được chứng nhận cũng tăng cao.

Các nhãn hiệu hoạt động ở cấp độ toàn cầu đã có bộ sưu tập thời trang riêng được làm từ sản phẩm bền vững được chứng nhận có nguồn gốc từ nguyên liệu hữu cơ, tái chế hoặc bền vững.

Chúng tôi có một số dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực này. Chúng tôi đã đóng một vai trò quyết định trong việc hỗ trợ ngành dệt may thiết lập các yêu cầu về tiêu chuẩn. Ví dụ: Tiêu chuẩn dệt may bền vững EKO do Control Union phát triển là tiêu chuẩn đầu tiên được đặt ra trong ngành dệt may để giải quyết tính bền vững.

Dịch vụ của chúng tôi

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy