Ngành sản xuất

Chúng tôi hoàn tất chứng nhận và thử nghiệm theo các hướng dẫn tiêu chuẩn của ngành và sử dụng Thực hành Sản xuất Tốt (GMP) của riêng chúng tôi trong mỗi một nhiệm vụ.

 Là một phần của tập đoàn quốc tế thuộc sở hữu tư nhân, chúng tôi hiện đang hoạt động trên hơn 70 quốc gia. Vì vậy, chúng tôi là một đối tác linh động và độc lập, sẵn sàng đồng hành cùng bạn ở bất kỳ nơi nào.

 Dịch vụ của chúng tôi