Thức ăn chăn nuôi

Peterson cung cấp các dịch vụ kiểm định và chứng nhận cho ngành thức ăn chăn nuôi để giúp bạn đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất. Các mặt hàng bao gồm các sản phẩm khô, lỏng, hàng rời hoặc đóng gói.

Nhu cầu giám sát ngành thức ăn chăn nuôi rất quan trọng vì giúp đảm bảo chất lượng của ngành, đặc biệt khi liên quan đến việc kiểm soát vật gây hại.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm kiểm định kho hàng và khoang tàu, giám sát hàng gửi, lấy mẫu để đảm bảo thức ăn chăn nuôi luôn đạt tiêu chuẩn cần thiết ở mọi giai đoạn.

Nếu được yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ tiến hành các kiểm định hàng ngày để đảm bảo sự tuân thủ theo pháp chế liên quan và đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết.

Dịch vụ của chúng tôi