Ngành Năng lượng

Phạm vi dịch vụ cho phép chúng tôi sử dụng các công cụ chuyên biệt để kiểm định, thử nghiệm và chứng nhận một cách đáng tin cậy cho mọi loại thiết bị cũng như tiến hành một loạt giám định và kiểm định do đội ngũ chuyên gia của chúng tôi hoàn tất. Chúng tôi cung cấp những giải pháp dành cho các dự án của bạn.

 Là một phần của tập đoàn quốc tế thuộc sở hữu tư nhân, chúng tôi hiện đang hoạt động trên hơn 70 quốc gia. Vì vậy, chúng tôi là một đối tác linh động và độc lập, sẵn sàng đồng hành cùng bạn ở bất kỳ nơi nào.

 Dịch vụ của chúng tôi