Sinh khối & Nhiên liệu sinh học

Peterson là một nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu độc lập, cung cấp các dịch vụ đặc biệt gồm kiểm nghiệm, phân tích và cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm sinh khối và nhiên liệu sinh học. Công ty chúng tôi đã chủ động phục vụ hoạt động kinh doanh năng lượng sinh học kể từ lần đầu tiên giới thiệu sinh khối và nhiên liệu sinh học thay thế nhiên liệu hóa thạch.

Chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ lâu dài với tất cả các bên trong chuỗi cung ứng hàng hóa thuộc nhóm sinh học. Ngoài ra, chúng tôi cũng liên tục tham gia và tư vấn về phát triển và dự án mới.

Thông qua mạng lưới văn phòng của mình, chúng tôi cung cấp khả năng tiếp cận đội ngũ các chuyên gia hàng đầu trong ngành hậu cần sinh khối và hậu cần nhiên liệu sinh học.

Mạng lưới các công ty, văn phòng và phòng thí nghiệm quốc tế của Peterson cho phép chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ trên toàn cầu.

Dịch vụ của chúng tôi

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy