Chúng tôi là ai

Peterson có sự am hiểu sâu về toàn bộ chuỗi cung ứng, từ sản xuất nông nghiệp đến xử lý nguyên liệu thô, qua đến vận chuyển và phân phối sản phẩm ra thị trường.

Peterson Projects and Solutions là bộ phận tư vấn cung cấp các giải pháp thực tiễn và ứng dụng tại chỗ cho các thử thách của bạn.

Chúng tôi hỗ trợ các công ty đạt được những mục tiêu bền vững của họ bằng cách giúp đỡ họ trong việc xác định các chính sách bền vững của mình, giảm tác động về môi trường và nhận diện các tuyên bố bền vững tiềm năng cũng như xác định các tuyên bố đó một cách phù hợp. 

Peterson phục vụ đa dạng khách hàng, gồm những công ty đa quốc gia, công ty vừa và nhỏ, hợp tác xã nông dân, hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ và các chính phủ. 

Để quản lý chuỗi cung ứng một cách đúng đắn, một điều quan trọng nữa là phải có sự am hiểu rõ các rủi ro liên quan đến môi trường và xã hội. Chúng tôi hỗ trợ nhận diện những rủi ro này và tư vấn các biện pháp giảm nhẹ rủi ro phù hợp thông qua việc cung cấp các giải pháp trọn gói từ đầu đến cuối.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy