Hüküm ve Koşullar

Taraflar yazılı olarak açık bir şekilde aksini kararlaştırmadıkça faaliyetlerimizde aşağıdaki hüküm ve koşullar geçerli olacaktır. Lütfen bu genel hüküm ve koşulların belirli durumlarda sorumluluğumuzu ortadan kaldıracak veya sınırlayacak özel hükümler içerdiğini göz önünde bulundurun.

Danışmanlık Hizmetleri İçin Genel Hüküm ve Koşullar

 Bu hüküm ve koşulları bağlantıya tıklayarak inceleyebilir veya indirebilirsiniz.