Hüküm ve Koşullar

Taraflar yazılı olarak açık bir şekilde aksini kararlaştırmadıkça faaliyetlerimizde aşağıdaki hüküm ve koşullar geçerli olacaktır. Lütfen bu genel hüküm ve koşulların belirli durumlarda sorumluluğumuzu ortadan kaldıracak veya sınırlayacak özel hükümler içerdiğini göz önünde bulundurun.

Danışmanlık Hizmetleri İçin Genel Hüküm ve Koşullar

 Bu hüküm ve koşulları bağlantıya tıklayarak inceleyebilir veya indirebilirsiniz.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy