Özelleştirilmiş çözümler

Peterson, kurumsal sürdürülebilirlik programlarında müşterileri desteklemek için birçok farklı çözüm sunar.

Desteklediğimiz projelerden bazıları şunlardır:

  • Şirketlerden birine tedarik zincirinin tarım bölümünü daha sürdürülebilir hale getirmede yardımcı olduk. Karbon ayak izini ölçtük ve GHG (toplam sera gazı) emisyonlarını azaltma konusunda tavsiyede bulunduk. Karbon emisyonlarını azaltmanın ekonomik faydaları da oldu.

  • Bir diğer borsaya kote edilmiş şirket için tedarik güvenliği, sürdürülebilirlik ve kalite yönetimini dengelemeye yönelik bir tedarik zinciri yönetim aracı geliştirdik. Şirkette farklı süreçleri uyumlu hale getirerek kurumsal satın alma sürecinin daha etkin ve sağlam olmasına katkıda bulunduk.

  • Hollanda mercileri için odun biyokütlesi ile ilgili sürdürülebilirlik talebini doğrulamak için bir protokol tasarladık.

  • Bir standart sahibinin standardını AB Yenilenebilir Enerji Direktifi'ne (RED) uygun hale getirmesine yardımcı olduk. RED'ye uyum AB'de belirli ürünlerin ticareti açısından önemlidir.

  • Şirketlere ve finansal kuruluşlara, tarım sektöründe verim belirleme ve sosyal ve etik uyumdan tarımsal süreçlerde girdi/çıktı oranlarını doğrulamaya kadar değişen durum tespiti süreçlerinde yardımcı olduk.

  • Müşterilerimizden birinin çok sayıda işlem sertifikasını yönetebilme ihtiyacını karşılamak için mevcut bir BT tabanlı sertifikasyon süreci benimsedik. Bu süreç ciddi oranda zaman tasarrufu sağlıyor. 
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy