Sürdürülebilir raporlama

Peterson, kurumsal sosyal sorumluluk raporu olarak da adlandırılan sürdürülebilirlik raporunu oluşturmanızda size destek olacak birçok hizmet sunar.

Sürdürülebilir bir rapor, şirketinizin sosyal, çevresel, ekonomik ve yönetim performansı hakkında bilgi veren örgütsel bir dokümandır.

Bu rapor, bir şirketin değerlerini ve yönetim modelini ifade etmekle beraber aynı zamanda şirketin sürdürülebilir küresel bir ekonomiye ilişkin stratejisi ile bağlılığı arasındaki bağlantıyı da ortaya koyar. Söz konusu bağlantı, çalışanlarınız, gezegenimiz ve şirketinizin karlılığı arasındaki alakaya ilişkindir.

Peterson, bu anlamda müşterilerimizi desteklemek için aşağıda belirtilen bir dizi hizmeti sunar.

  • Sürdürülebilirlik Stratejileri: Şirketinizin sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesi veya iyileştirilmesi

  • Paydaş Tespiti ve Bağlılığı: Paydaşlar için nelerin önemli olduğunun daha iyi anlaşılması için onlarla diyalogların başlatılması veya mevcut diyalogların iyileştirilmesi

  • Malzeme Analizi: Paydaşlarınız ile istişare halinde malzeme konularının ve rapor kapsamının belirlenmesi

  • Temel Performans Göstergeleri (KPI'lar): KPI'ların tanımlanması ve sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasına yönelik bir veri toplama süreci oluşturulması

  • Sürdürülebilirlik Raporu: Şirketiniz için bir sürdürülebilirlik raporu oluşturulması
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy