Sürdürülebilir finans

Sürdürülebilir finans, ağırlıklı olarak tarım ve gıda sektörlerinde veya büyük çiftçi kooperatiflerinde olmak üzere küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) finanse edilmesini ifade eder. Genel itibariyle bu işletmeler, üretim ve imalat alanında faaliyet gösteren şirketlerdir.

Şirketlerin organik veya sürdürülebilir bir plan dahilinde belgelendirildiği ya da ilgili finansman programının şirketin sürdürülebilir bir işletmeye dönüşmesine yardımcı olacağının düşünüldüğü durumlar sürdürülebilir finans kapsamına girmektedir. 

Afrika, Asya ve Latin Amerika'da örneğin çiftçilere ön finansman sağlama noktasında fona ihtiyaç duyan veya altyapı ya da depolama yatırımlarına ilişkin finansman gereksinimine sahip birçok proje ve şirket bulunuyor. Bu projeler genellikle ekin istikrarsızlığı, hava durumu belirsizlikleri ve fiyat dalgalanmaları da dahil çeşitli risklerden dolayı finansman olanaklarından uzak kalıyor.

Peterson, tekliflerini fonlanabilir kılarak bu şirketleri destekler ve kendilerini potansiyel yatırımcılarla bir araya getirir.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy