Risk analizi

Peterson, mallara ve coğrafyalara göre tedarik zincirindeki olumsuz sosyal ve çevresel etki risklerini saptamada müşterilerimize yardımcı olabilir.

Tedarik zincirleri hakkında bilgi sahibi olunması her geçen gün daha da önemli bir hale geliyor. Tüketiciler, sıkı bir düzenleyici çerçevenin mevcut olduğu bir ortamda bir ürünün kaynağı ve üretim yöntemleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyor. Ayrıca sorumlu iş yönetimi söz konusu olduğunda sürdürülebilirlik ilkelerinin ve zorunlu düzenlemelerin dikkate alınması da önem arz ediyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Çok Uluslu İşletmelere yönelik İlkelerinde belirtildiği üzere risklerin saptanması ile saptanan risklerin önlenmesi ve minimize edilmesi için uygun önlemlerin alınması şirketlerin sorumluluğundadır. Söz konusu ilkeler ayrıca şirketlerin, ürünlerinin üretildiği koşullar ve ilgili ham maddelerin tedarik edildiği yerler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını da gerektiriyor.

Tedarik zincirleri kapsamında dolayısıyla çok sayıda taraf bulunabiliyor ve bu durum da zinciri karmaşık ve belirsiz bir hale getiriyor. Bununla birlikte tedarik zinciri dahilindeki karmaşıklığın neden olabileceği sınırlı bir şeffaflık, şirketlerin sosyal veya çevresel riskler taşıyan malları işlemesine ve alıp satmasına da neden olabilir.

İncelediğimiz tipik risklerden birkaçını saymak gerekirse bu anlamda çocuk işçi istihdamı veya zorla çalıştırma, hava ve su kirliliği, doğal tehlikeler ve ormanların tahrip edilmesi riskleri örnek olarak verilebilir. Bu tür risklere müdahale etmek ve müşterilerimize yardımcı olmak amacıyla tedarik zincirlerinin şeffaflığının artırılmasına ve düzenleme gerekliliklerine uyulmasına yardımcı olacak özel bir araç geliştirdik. 

Detaylı bilgi için lütfen Peterson ile irtibata geçin.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy