Haşere Kontrolü

Tedarik zincirinin her adımında büyük önem arz eden Haşere Mücadelesi hizmetleri konusundaki profesyonelliğimiz, kalite güvencesi, proje risk yönetimi ve tehlike kontrolü ile ilgili sahip olduğumuz geniş bilgi birikiminden ileri gelir. Bu bilgi birikimi, Pest Control (Haşere Mücadelesi) markası altında toplanarak dünya genelindeki müşterilerimizin hizmetine sunulur. 

Ürün tedarik zincirleri dahilinde ve yakınında çalışan tüm şirketlerin, özellikle gıda ve besin güvenliği söz konusu olduğunda, Entegre Haşere Mücadelesini (IPM) temel bir yaklaşım olarak benimsemesi gerektiğini düşünüyoruz. Buradan hareketle oluşturduğumuz IPM programları sayesinde şirketimiz hem haşereyle mücadeleye dair olası sorunları belirler hem de halihazırda mevcut olan her türlü soruna çözüm getirir. Bu anlamda benimsediğimiz yaklaşım, her türlü çevresel durumda etkin bir haşere mücadelesi sağlayan gerçekçi, önleyici ve iyileştirici uygulamalara dayanır. 
 
Modern ve iyi organize olmuş şirketler için esas niteliğinde olan risk kontrol önlemleri, durumdan duruma büyük değişiklik gösterebilir. Önleme ve erken tespit sistemleri hazırlayıp uygulayabilen şirketimiz aynı zamanda özel tesis ve ürünler söz konusu olduğunda ısı ve/veya kontrollü atmosfer işlemleri ve daha geleneksel anlamda PH3 - Fosfinden yararlanmaktadır. Peterson Pest Control, tüm bu bahsi geçen işlem tekniklerinin canlı izlenmesi konusunda da öncüdür.

Haşere mücadelesinde oldukça profesyonel olan teknisyenlerden oluşan küresel ekibimiz, kalite güvencesi, proje risk yönetimi ve tehlike kontrolüne büyük önem veren köklü, yüksek kaliteli, bağımsız ve güvenilir bir haşereyle mücadele hizmet sağlayıcısı olarak politikamızda belirtilen hizmeti siz değerli müşterilerine sunmaya odaklıdır.
 
 
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy