Yaşam döngüsü değerlendirmesi

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, ürün veya faaliyetlerin tüm yaşam döngüleri boyunca sebep oldukları çevresel etkilerin ölçülmesinde kullanılan etkin bir araçtır.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, ürün veya faaliyetlerin tüm yaşam döngüleri boyunca sebep oldukları çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve ölçülmesinde kullanılan mevcut tek yöntem olarak kabul edilir.

Yaşam döngüsü boyunca ham madde girişi ile emisyon ve atık çıkışını belirleyen Peterson böylece müşterilerimize toplam çevresel etkiye dair eksiksiz bir tablo sunabiliyor.

Peterson, ISO 14040 ve 14044 prensip ve çerçevesine dayanan bir Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi yaklaşımı sunar. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi uzmanlarından oluşan ekibimiz, faaliyet kapsamınızın ne olduğu fark etmeksizin ürün ayak izi beyanınızın güvenilir bir üçüncü tarafça bağımsız olarak doğrulanmasını sağlayacaktır.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy