Uygulamalar

Peterson Projects and Solutions, sorularınıza pragmatik çözümler sunan bir danışmanlık birimidir. Üzerine önemle eğildiğimiz başlıca sektörler arasında tarım, biyoyakıt/biyokütle, ormancılık ve tekstil sektörleri yer alsa da gıda işleme, atık ve geri dönüşüm gibi ilgili sektörlerle de ilgileniyoruz.

Sunduğumuz destek kapsamında, ilgili planın doğru anlaşılmasının sağlanması, standart sürece ilişkin olarak asıl sürece dair bir GAP analizinin yapılması ve plan gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi açısından kurumsal bir sürecin nasıl devreye alınabileceği konusunda tavsiyede bulunulması gibi çeşitli farklı faaliyetler yer alır.

Müşteri düzeyindeki kaynak deneyimi ve varlığına bağlı olarak size, hazırlık süreci boyunca destek sağlayabilir veya süreç kılavuzlarının tasarlanması, BT sistemlerinin benimsenmesi ve risk analizi de dahil olmak üzere sertifikasyona hazır çözümler sunabiliriz.

Alternatif olarak, sertifikasyona hazırlık anlamında yapmanız gerekenleri bilmeniz açısından söz konusu destek yalnızca sertifikasyon planına yönelik bir ön şirket değerlendirmesinden de oluşabilir.

Başta sürdürülebilirlik ve sosyal uygunlukla ilgili planlar olmak üzere çok çeşitli sertifikasyon planları sunan şirketimiz, tarım, ormancılık, karbon emisyon kredisi, biyoyakıt/biyokütle, tekstil, besin, su ve atık gibi sektörlerin de içinde bulunduğu geniş bir endüstri grubuna hizmet sunuyor.

Ayrıca iyi bilinen sertifikasyon planlarının uygulanmasının yanı sıra kendi şirket içi sürdürülebilirlik ilkelerini uygulama noktasında da müşterilerimize yardımcı oluyor ve bu ilkelere uygun davranılmasını sağlıyoruz.


This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy