Karbon Ayak İzi

Sera gazı emisyonlarını yönetme konusunda etkin bir strateji geliştirmeye yönelik bilgi sağlayan Peterson'ın karbon ayak izi çalışmaları, sera gazı ticaret piyasalarına katılmada bir ön koşul niteliğindedir.

Karbon ayak izi, "bir şirket, etkinlik veya üründen kaynaklı sera gazı emisyonu toplamı" olarak tanımlanır. Raporlarda daha basit bir anlatım sunmak adına karbon ayak izi genellikle karbondioksit miktarı veya salınan diğer sera gazlarının eşdeğeri cinsinden ifade edilir.

Sera gazıyla mücadele noktasında nasıl bir strateji oluşturulabileceğine dair bilgi sağlamanın yanı sıra karbon ayak izi çalışmaları yapılması aynı zamanda hükümet düzenlemelerine uygun hareket edildiğini de ortaya koyar.

Karbon ayak izi türleri

  • Kurumsal Karbon Ayak İzi
  • Ürün Karbon Ayak İzi
  • Bir faaliyet veya etkinliğe ilişkin Proje Karbon Ayak İzi

Peterson size tüm bu alanlarda yardımcı olabilir.