Biz kimiz

Peterson, tarımsal üretimden ham madde işlemeye ve ürünlerin taşınması ile pazar dağıtımına kadar tüm tedarik zincirine dair derin bir bilgi birikimine sahiptir.

Peterson Projects and Solutions, karşılaştığınız zorluklara pragmatik ve uygulamalı çözümler sağlayan danışma birimidir.

Sürdürülebilirlik politikalarını tanımlama, çevresel ayak izlerini azaltma ve olası sürdürülebilirlik taleplerini belirleyip bunları uygun bir şekilde tanımlama konusunda şirketlere yardımcı olarak şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına destek oluyoruz. 

Peterson; çok uluslu şirketler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, çiftçi kooperatifleri, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve hükümetler de dahil olmak üzere geniş bir müşteri yelpazesine hizmet sunar. 

Tedarik zincirini uygun şekilde yönetmek için sosyal ve çevresel riskleri net bir şekilde anlamak da çok önemlidir. Bu risklerin tespit edilmesine destek olan şirketimiz ayrıca uçtan uca çözümler sağlayarak uygun risk azaltma önlemleri hakkında tavsiyelerde bulunur.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy