Oplossingen op maat

Peterson heeft een breed aanbod oplossingen om klanten te helpen bij hun projecten op het gebied van verantwoord ondernemen.

Dit zijn enkele van onze eerdere projecten:

  • We hebben een bedrijf geholpen bij het verbeteren van de duurzaamheid van het agrarische deel van de toeleveringsketen. We hebben de ecologische voetafdruk gemeten en advies verleend met betrekking tot concrete verlaging van de CO2-uitstoot. Deze verlaging hield ook economische voordelen in.

  • Voor een andere beursgenoteerde onderneming hebben we een Supply Chain Management-tool ontwikkeld om leveringszekerheid, duurzaamheid en kwaliteitsbeheer met elkaar in balans te brengen. Door de verschillende processen binnen het bedrijf te harmoniseren hebben we de inkoop van dit bedrijf efficiënter en robuuster gemaakt.

  • Voor de Nederlandse autoriteiten hebben we een protocol ontworpen om de duurzaamheidsclaim van houtachtige biomassa te controleren.

  • We hebben een normeringsinstantie geholpen bij het regelconform maken van een norm met de eisen van de Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED). Naleving van RED is belangrijk voor de handel in specifieke producten binnen de EU.

  • We hebben bedrijven en financiële instellingen geholpen bij diverse 'due diligence'-processen, van sociale en ethische naleving en opbrengstbepaling in de landbouwsector tot en met controle van input-outputverhoudingen in de verwerking van landbouwproducten.

  • We hebben een bestaand IT-gebaseerd certificeringsproces zo aangepast dat de klant grote aantallen transactiecertificaten beter kon verwerken. Deze procesverbetering heeft een significante tijdsbesparing opgeleverd. 
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy