Duurzaamheidsrapporten

Peterson biedt diverse diensten die u kunnen helpen bij het opstellen van een duurzaamheids- of MVO-verslag.

Een duurzaamheidsrapport (of -verslag) is een document dat informatie biedt over de maatschappelijke, ecologische, economische en bestuursgerelateerde prestaties van een organisatie.

Zo'n rapport geeft een voorstelling van de waarden en het bestuursmodel van de organisatie en maakt het verband duidelijk met de strategie en commitment met betrekking tot een duurzame wereldeconomie. Het rapport is de link tussen uw mensen, de planeet en de winst van uw organisatie.

Peterson biedt diverse diensten om klanten hierbij te helpen:

  • Duurzaamheidsstrategieën: uitwerken of verbeteren van de duurzaamheidsstrategie van uw bedrijf

  • Identificatie en betrokkenheid van stakeholders: tot stand brengen of verbeteren van de dialoog met alle betrokkenen om te weten te komen wat belangrijk voor hen is

  • Materialiteitsanalyse: bepalen van materiële onderwerpen en de reikwijdte van het rapport in overleg met uw betrokkenen

  • Kritieke prestatie-indicatoren (KPI's): bepalen van KPI's en een proces voor het verzamelen van gegevens voor het ontwerp van het duurzaamheidsrapport

  • Duurzaamheidsrapport: opstellen van een duurzaamheidsrapport voor uw bedrijf
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy