Duurzame financiering

Duurzame financiering verwijst naar het financieren van kleine en middelgrote bedrijven, met name in de landbouw- en voedingssector, of grote agrarische coöperaties. Meestal gaat het om productie- en maakbedrijven.

Wij noemen dit duurzame financiering omdat de bedrijven een biologisch of duurzaamheidsgerelateerd keurmerk hebben, ofwel omdat wij erkennen dat de financieringsfaciliteit het bedrijf zal helpen een duurzame onderneming te worden. 

Er zijn allerlei projecten en bedrijven in Afrika, Azië en Latijns-Amerika die financiering nodig hebben, bijvoorbeeld om boeren een voorfinanciering te bezorgen, of omdat er geld nodig is voor investeringen in infrastructuur of magazijnen. Deze projecten kunnen vaak zelf niet aan de vereiste middelen komen, vanwege instabiele oogsten, weersomstandigheden en prijzen.

Peterson helpt deze bedrijven door hun projecten financierbaar te maken en door ze in contact te brengen met mogelijke financiers.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy