Risicoanalyse

Peterson helpt bij het in kaart brengen van de sociale en milieutechnische risico's in uw toeleveringsketen, voor afzonderlijke grondstoffen en regio's.

Inzicht in uw toeleveringsketen wordt steeds belangrijker. De consument wil weten waar een product vandaan komt en hoe het is gemaakt, en u krijgt te maken met steeds meer regelgeving. Weet waar u staat als het gaat om duurzaamheid en verantwoord handelen.

De richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) stellen dat het de verantwoordelijkheid van een bedrijf is om de risico's in kaart te brengen en passende maatregelen te treffen om met deze risico's om te gaan. Volgens de richtsnoeren moeten bedrijven ook weten onder welke omstandigheden hun producten zijn vervaardigd en wat de oorsprong is van de gebruikte grondstoffen.

Een toeleveringsketen kan een groot aantal partijen omvatten, wat de keten complex en onduidelijk maakt. Als er geen transparantie is in de toeleveringsketen, kan dit ertoe leiden dat een bedrijf goederen verhandelt of verwerkt die in maatschappelijk of milieutechnisch opzicht risico's inhouden.

Wij kunnen bijvoorbeeld analyseren hoe groot de kans is op kinder- en dwangarbeid, lucht- en waterverontreiniging, natuurgevaren en ontbossing. Wij hebben voor onze klanten een specifieke tool ontwikkeld om de transparantie in uw toeleveringsketen te verbeteren en gemakkelijker te voldoen aan wet- en regelgeving. 

Neem voor meer informatie contact op met Peterson.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy