Implementaties

Peterson Projects and Solutions is onze adviesverlenende tak, die uw vragen beantwoordt met pragmatische oplossingen. Onze focus ligt in hoofdzaak op de landbouw, biobrandstof/biomassa, bosbouw en textiel, maar gerelateerde sectoren (voedselverwerking, afval en recycling bijvoorbeeld) vallen daar ook onder.

Onze hulp omvat diverse activiteiten, van het verschaffen van meer uitleg over het programma tot en met het uitvoeren van een gap-analyse van het eigenlijke proces ten opzichte van de standaard en het verlenen van advies rond het creëren van een proces dat volledig in overeenstemming is met de eisen.

Afhankelijk van de ervaring en beschikbaarheid van personen en middelen bij de klant kunnen wij hulp bieden bij de voorbereiding of instaan voor complete oplossingen, inclusief handboeken, uitrol van IT-systemen en risicoanalyse.

Wat ook mogelijk is, is dat wij uw bedrijf een voorlopige beoordeling geven. Zo weet u alvast wat er moet gebeuren om tot volledige certificering te komen.

Wij verzorgen diverse certificeringsprogramma's rond (in hoofdzaak) duurzaamheid en sociale onderwerpen. Wij werken voor de meest uiteenlopende sectoren: landbouw, bosbouw, klimaatrechten, biobrandstof/biomassa, textiel, diervoeder, water en afval.

Wij kunnen u niet alleen helpen bij de invoering van de bekende certificeringsregelingen, maar ook bij de invoering (en naleving) van uw eigen interne duurzaamheidsrichtlijnen.


This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy