Ecologische voetafdruk

Een onderzoek van Peterson naar uw ecologische voetafdruk levert alle gegevens op die u nodig hebt om een doeltreffende strategie rond uw uitstoot op te stellen. Bovendien is zo'n onderzoek een vereiste voor deelname aan de handel in emissierechten.

Ecologische voetafdruk wordt gedefinieerd als 'de totale uitstoot van broeikasgassen die een organisatie, evenement of product veroorzaakt'. Meestal wordt de ecologische voetafdruk uitgedrukt in een bepaalde hoeveelheid koolstofdioxide of het equivalent aan andere broeikasgassen.

Onderzoek naar de eigen ecologische voetafdruk geeft duidelijkheid. De verkregen informatie kan dienen om een eigen strategie op te stellen maar bijvoorbeeld ook om aan te tonen dat aan officiële wet- en regelgeving is voldaan.

Soorten ecologische voetafdruk

  • De ecologische voetafdruk van een bedrijf
  • De ecologische voetafdruk van een product
  • De ecologische voetafdruk van een project (activiteit of evenement)

Peterson kan u op al deze punten helpen.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy