Water

Wij hebben diverse oplossingen voor de waterindustrie. Onze ervaring en expertise blijkt wel uit onze deelname aan de stuurgroep van het European Water Stewardship (EWS), sinds 2010. Wij waren tevens de eerste certificeringsinstantie die goedkeuring verkreeg voor de EWS-norm.

Ons team staat klaar om te helpen met een wateroplossing die perfect aansluit op uw behoeften, geheel conform de voorschriften van nu.

De vier hoofdpunten van de norm zijn:

  • Komen tot duurzame wateronttrekking
  • Komen tot een goede waterstatus in termen van chemische kwaliteit en biologische elementen
  • Herstel en behoud van gebieden met een grote instandhoudingswaarde wat de waterkringloop betreft
  • Komen tot een eerlijk en transparant waterbeleid

We werken samen met de Alliance for Water Stewardship (AWS), een partnerorganisatie van EWS.

Onze diensten 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy